Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Nguyễn Thị Thúy Hạnh là một cây bút nhất quán và công khai tư duy về chữ, “di chữ”, “sống lời”, đã xác lập một quan niệm về thơ lấy chữ/ngôn ngữ làm trung tâm. Cô sinh năm 1987, hiện là nghiên cứu viên Phòng Văn học nước ngoài, Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.