Nguyễn Phương Mai

Nguyễn Phương Mai

Nguyễn Phương Mai, sinh năm 1976, sớm bén duyên với nghiệp viết. Cô đã từng làm thư ký cho tờ báo Hoa học trò từ khi mới 24 tuổi. Cô tiếp tục học lên thạc sĩ khoa học ngành Thiết kế giáo dục, và sau đó trở thành Tiến sĩ ngành Giao tiếp đa văn hoá. Phương Mai làm giảng viên tại một trường Đại học tại Amsterdam, Hà Lan và đồng thời là một nhà báo tự do.