Nguyễn Ngọc Tư

Nguyễn Ngọc Tư

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư là một nữ nhà văn của Hội nhà văn Việt Nam. Tác phẩm gây tiếng vang và đưa cô lên hàng nữ nhà văn hàng đầu Việt Nam hiện nay là Cánh đồng bất tận.