Nguyễn Ngọc Tiến

Nguyễn Ngọc Tiến

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến sinh năm 1958 tại Hà Nội. Ông gắn bó phần lớn cuộc đời mình với thành phố quê hương và có gần 30 năm làm phóng viên cho báo Hà Nội mới.

Nguyễn Ngọc Tiến là người có am hiểu sông rộng về văn hóa, lịch sử và đời sống của Hà Nội cũng như nhiều vùng miền khác trên cả nước. Ông đã xuất bản nhiều sách, bao gồm tản văn, khảo cứu lẫn sáng tác văn học.

Sách của Nguyễn Ngọc Tiến do Nhã Nam xuất bản: Hà Nội còn một chút này (2022).