Nguyễn Ngọc Khánh Chi

Nguyễn Ngọc Khánh Chi

Nguyễn Ngọc Khánh Chi sinh năm 1980 tại Quảng Bình. Anh là Thạc sỹ MBA, đồng thời là Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế. Anh đã nghiên cứu, tìm hiểu về rượu vang trong thời gian lưu tại Strasbourg - thủ phủ của thánh địa rượu vang trắng.