Nguyễn Hoàng Diệu Thủy

Nguyễn Hoàng Diệu Thủy

Nguyễn Hoàng Diệu Thủy hiện đang sống tại Hà Nội. Cô là biên tập viên sách, diễn giả và điều phối viên của các tọa đàm về văn chương, về sách và sự đọc. Bên cạnh đó, cô còn là giảng viên thỉnh giảng các khóa học về biên tập và xuất bản, đồng thời là cộng tác viên của nhiều tờ báo; người viết của Dự án Yomu – Japan Foundation, 2021.