Nguyễn Bích Hiền

Nguyễn Bích Hiền

Nguyễn Bích Hiền sống tại Hà Nội, là phóng viên báo điện tử Trí thức trẻ.