Ngọc Bùi 

Ngọc Bùi 

Ngọc Bùi là giáo viên Montessori độ tuổi 3-6, là người đồng sáng lập, quản lý chuyên môn và trực tiếp biên soạn chương trình Giáo dục Tích cực tại BeeBlue House.