Nathan Lepora

Nathan Lepora

Nathan Lepora là Giáo sư về Robot học & AI. Anh quan tâm đến tự nhiên, trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trí thông minh trong robotics và khoa học thần kinh. Anh còn quan tâm cách các tác nhân thực và nhân tạo có thể nhận thức, học hỏi, hiểu và tương tác với môi trường xung quanh chúng ta.