My Nguyễn

My Nguyễn

My Nguyễn Tốt nghiệp ngành tâm lý học tại Đại học Monash (Úc), đồng thời nhận được bằng chứng nhận coach chuyên nghiệp tại The Coaching Institute (Úc). Cô bắt đầu tư vấn từ năm 2018 với việc giúp khách hàng chữa lành tổn thương trong quá khứ bằng các phương pháp coaching và tâm lý học hiện đại. Bên cạnh đó, My Nguyễn còn sáng lập REALeaders hỗ trợ các thành viên xây dựng hệ thống kinh doanh trong lĩnh vực coaching.