MS533 - Dám bị ghét - Nguyễn Dư

Thứ Sáu, 24/11/2023

Dám bị ghét – Nguyễn Dư

HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC LÀ GÌ?

TẠI SAO BẠN CỨ PHẢI SỐNG THEO KHUÔN MẪU NGƯỜI KHÁC ĐẶT RA?

Chúng ta sống không phải để đáp ứng nhu cầu của người khác, và tâm lý học Adler phủ định nhu cầu được thừa nhận. Nhu cầu được thừa nhận ảnh hưởng từ nên giáo dục thưởng – phạt. Tức là: Nếu hành động đúng đắn sẽ được khen thưởng, còn hành động không đúng thì sẽ bị phạt. Nền giáo dục này vô hình đã tạo nên một suy nghĩ sai lầm cho đại đa số bộ phận rằng, nếu không được khen thì sẽ không làm những hành động đúng, và nếu không bị xử phạt thì sẽ làm cả những hành động không đúng. “Sống theo nhu cầu được thừa nhận từ người khác, suốt đời để ý đến những đánh giá của người khác, cuối cùng sẽ thành ra sống cuộc đời của người khác.” Như thế thật mệt mỏi! Trong giáo lý của Do Thái giáo có câu như thế này: “Nếu mình không sống cuộc đời mình vì chính bản thân mình thì ai sẽ sống vì mình.”

Thật vậy, mỗi người chỉ có một lần được tới nhân gian, vậy sao lại không sống một cuộc sống rực rỡ của riêng mình, mà cứ phải rập khuôn theo người khác? “Điều duy nhất cậu có thể làm được cho cuộc đời của mình là lựa chọn con đường tốt nhất mà mình tin tưởng, chỉ vậy thôi. Trong khi đó, người khác đánh giá thế nào về lựa chọn lại là nhiệm vụ của họ, cậu chẳng làm gì được.” Vậy nên, cứ thoải mái một chút!

Mong mỗi chúng ta đều sẽ không lạc lối, không đánh mất cái tôi thuần khiết, được sống một cuộc đời tự do và được cống hiến hết mình!
 

Viết bình luận