MS534 - Ngôi Thứ Nhất Số Ít - Tobey Nguyễn

Thứ Sáu, 24/11/2023

Chợt một ngày thế giới bỗng lung lay
Ta nhớ ra một bóng hình xưa ấy...

"Ký ức trở thành một tài sản tình cảm đáng quý nhất của tôi, đồng thời cũng là phương tiện để tôi tồn tại. Giống như chú mèo nhỏ ấm áp, cuộn mình ngủ ngon trong chiếc túi áo khoác thùng thình."

Viết bình luận