MS531 - Tìm lại màu xanh - Phương Trinh

Thứ Sáu, 24/11/2023

"Hãy tự hào vì nỗi đau của con," mẹ vẫn luôn nói như vậy. "Con mạnh mẽ hơn những người không có nỗi đau nào."

Viết bình luận