MS529 - Điều kì diệu của tiệm tạp hóa Namiya - Ngọc Hà

Thứ Sáu, 24/11/2023

"Tôi cũng chẳng biết việc đó là tốt hay xấu nữa.
Tôi chỉ muốn nói với cậu thế này:
Việc cậu theo đuổi con đường âm nhạc không bao giờ là vô ích.
Tôi nghĩ có người sẽ được cứu rỗi bởi bài hát của cậu. Thứ âm nhạc cậu tạo ra chắc chắn sẽ được lưu lại.
Nếu cậu hỏi tại sao tôi có thể khẳng định như vậy thì tôi cũng chịu, không biết nói sao, nhưng điều đó là chắc chắn.
Về chuyện này thì cứ tin tôi. Tin tới giây phút cuối cùng."

Viết bình luận