MS528 - Tàn ngày để lại - Cấn Thành Lương

Thứ Sáu, 24/11/2023

"Tôi đã dành những gì tốt đẹp nhất mình có thể trao đi, và giờ thì - nói sao nhỉ - tôi thấy mình không còn lại bao nhiêu để mà cho đi nữa."
- Trích "Tàn ngày để lại" | Kazuo Ishiguro

Viết bình luận