MS522 - Tia lửa - T

Thứ Sáu, 24/11/2023

“Dành thời gian dài để làm việc vô ích, đáng sợ lắm đúng không? Đời người chỉ có một lần mà phải thử sức với việc có thể không mang lại kết quả, đáng sợ lắm đúng không? Từ bỏ việc vô ích có nghĩa là né tranh nguy hiểm. Dù là nhút nhát, ảo tưởng, ngu ngốc hét thuốc chữa cũng chẳng sao, chỉ ai dám đứng trên sân khấu đầy nguy cơ để dốc sức đương đầu với việc lật ngược thường thức mới có thể trở thành nghệ sĩ hài. Chỉ cần họ hiểu được điều đó thôi."

Viết bình luận