MS503 - Bắt trẻ đồng xanh - Phương Trinh

Thứ Sáu, 24/11/2023

“Ở giữa những điều khác, bạn sẽ phát hiện ra rằng bạn không phải là người đầu tiên đã từng bối rối, hoảng sợ và thậm chí thấy kinh tởm trước cách cư xử của con người.Ở hoàn cảnh ấy, chắc chắn là bạn không chỉ có một mình, bạn sẽ cảm thấy bị kích thích và rất muốn biết. Rất rất nhiều người đã từng bất an về phương diện đạo đức và tâm hồn hệt như bạn lúc này. Hạnh phúc thay, có một vài người trong số họ đã ghi lại những điều phiền muộn của mình.”

Viết bình luận