MS495 - Totto-Chan bên cửa sổ - Sam

Thứ Sáu, 24/11/2023

“… Có mắt mà không nhìn thấy vẻ đẹp, có tai mà không thấy điều hay, có trái tim mà không thấy chân lý, chưa cảm kích thì chưa thể cháy hết mình…”

Viết bình luận