MS486 - Bố con cá gai - Sam

Thứ Sáu, 24/11/2023

“Hạnh phúc là gì nhỉ, bố đã nói thế này này.

Đó là có thể sống cùng với người mình yêu thương và có thể làm bất cứ điều gì vì người mà mình yêu thương”

Viết bình luận