MS467 - Nhật ký nước mắt - Vũ Nam Phan

Thứ Sáu, 24/11/2023

"Hoa đã tàn
Chẳng phải hoa,
Đôi môi em nói, lời ấy tựa hoa
Em trở thành đóa hoa."

Viết bình luận