MS427 - Một mình ở châu Âu - Vũ Nam Phan

Thứ Sáu, 24/11/2023

Bạn thấy gì trên thảm cỏ xanh?
Giữa hoa vàng, chỉ có "Một mình..."
Cô đơn không?
Có mà cũng không
Lật trang sách, ta cùng chiêm nghiệm.

Viết bình luận