MS419 - Người khổng lồ ngủ quên - Phạm Dung

Thứ Sáu, 24/11/2023

"Nhưng liệu bà có chắc muốn được giải thoát khỏi làn sương phủ này không, thưa bà? Chẳng phải nếu một số thứ được giấu kín khỏi trí óc của chúng ta thì vẫn hay hơn sao?"

Viết bình luận