MS392 - Tia lửa - Kiệt Bland

Thứ Sáu, 24/11/2023

"Làm hỏng thế giới tươi đẹp cũng phải bằng một thanh gươm nhiệt huyết."

Khép lại trang sách bằng những chân thành tuổi trẻ, tôi nhận ra một chân lý sâu sắc: Ai cũng là tia lửa của cuộc đời, mỗi người đều tỏa sáng theo một cách riêng.

Viết bình luận