MS388 - Cây cam ngọt của tôi - Kiệt Bland

Thứ Sáu, 24/11/2023

"Trái tim chúng ta cần phải đủ lớn để có chỗ cho tất cả mọi thứ chúng ta yêu thương. "

Viết bình luận