MS377 - Siddhartha - Hà Hạnh

Thứ Sáu, 24/11/2023

"Lời nói không tốt cho ý nghĩa huyền diệu, hễ nói ra là thảy đều khác đi chút ít, sai lệch chút ít, ngô nghê chút ít - đúng thế, và còn điều này cũng rất hay và tôi rất thích, rất đồng tình, đó là: với người này là quý và thông tuệ, nhưng với người khác luôn luôn nghe như ngớ ngẩn!"

Viết bình luận