MS363 - Con gà mái xổng chuồng - Bạch Ly

Thứ Sáu, 24/11/2023

“ - Nhưng mình vẫn muốn nói với cậu. Mình là vịt hoang chẳng thể bay, còn cậu thì là một cô gà mái hiếm có đấy.
- Ừ. Nhưng có nói thế thì…
- Chỉ cần thế là được rồi. Chứng mình tuy sinh ra có hình dáng khác nhau nên không thể hiểu hết ruột gan nhau, nhưng mà có thể yêu thương nhau. Mình kính trọng nhau.”

Viết bình luận