MS345 - Người đua diều - Cố Nhân

Thứ Sáu, 24/11/2023

Người đua diều - Cố Nhân

Người đua diều bé nhỏ
Vẽ kỉ niệm, thời gian
Tuổi thơ mình bỏ ngỏ
Nơi khói lửa điêu tàn

Tôi trân trọng năm tháng
Đua diều đến mỏi chân
Nhớ hoài một người bạn
"Vì cậu cả ngàn lần..."

Viết bình luận