MS344 - Bỉ Vỏ - Cố Nhân

Thứ Sáu, 24/11/2023

Bỉ Vỏ - Nguyên Hồng
Tiếc cho Tám Bính, tiếc cho nàng
Nghe lời ong bướm chịu lầm than
Kia người tri thức còn thay đổi
Lòng son còn nặng mối tình tan

Bán con trả hết đời ân oán
Lưu lạc về đâu để bình yên
Phận duyên thôi lỡ đành đứt đoạn
"Lục xì" giam phận gái thuyền quyên

Đời hèn thấp mọn nhiều tai tiếng
Cơ cực bủa vây kiếp giang hồ
Ví như hạt cát trôi ngoài biển
Bỉ vỏ nàng mong có cơ đồ...

Nàng mong đời chẳng còn giông tố
Lương thiện, bình yên có ở đâu?
Đứa con thương nhớ nay đã chết
Cuộc đời có nghĩa lý gì đâu?

Viết bình luận