MS342 - Thiên đường tiền xu - Nguyễn Thị Nhài

Thứ Sáu, 24/11/2023

Ảnh của tớ không có caption chỉ có câu chuyện~
- Nhà cháu ngay gần đây.
Nếu phải trông em, cháu sẽ cho nó vào đây đọc ké.
Sách Nhã Nam đẹp nhưng đắt lắm cô ạ.
Mẹ cháu không đủ tiền

Viết bình luận