MS318 - Chuyện con mèo dạy hải âu bay - Popeoliee

Thứ Sáu, 24/11/2023

“Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn..”
(Chuyện con mèo dạy hải âu bay - Luis Sepúlveda)

Viết bình luận