MS313 - Thú tội - Phương Trinh

Thứ Sáu, 24/11/2023

"Quan niệm đạo đức của con người có lẽ chỉ đơn giản là kết quả việc dạy dỗ."

Viết bình luận