MS311 - 21 bài học cho thế kỷ 21 - Phương Trinh

Thứ Sáu, 24/11/2023

"Một lời nói dối nói ra một lần mãi là lời nói dối, nhưng một lời nói dối nói đi nói lại một ngàn lần sẽ trở thành sự thật."
 

Viết bình luận