MS305 - Nhà giả kim - Tiến Khang

Thứ Sáu, 24/11/2023

"Những thứ vào miệng con người không độc hại, xấu xa. Xấu xa, độc hại là những gì từ miệng họ tuôn ra"

Viết bình luận