MS283 - Người hướng nội trong thế giới hướng ngoại - Popeoliee

Thứ Năm, 23/11/2023

"Hạnh phúc mà người hướng nội tạo ra thường sâu sắc và kín đáo hơn. Hướng nội và hướng ngoại không phải hai khái niệm để phân biệt hơn kém, chỉ cần nhìn nhận bản thân một cách đúng đắn, bạn sẽ có được hạnh phúc."
(Người hướng nội trong thế giới hướng ngoại - Insook Nam)

Viết bình luận