MS282 - Ngàn mặt trời rực rỡ - Popeoliee

Thứ Năm, 23/11/2023

"- Đi đến đâu ạ?
- Bất cứ nơi nào để lãng quên"
(Ngàn mặt trời rực rỡ - Khaled Hosseini)

Viết bình luận