MS229 - Thương nhớ mười hai - Nơm

Thứ Ba, 21/11/2023

"Mỗi tháng lại có những cái đẹp não nùng riêng, những nỗi nhớ nhung riêng. Mỗi cảnh bày ra trước mắt mình lại nói lên những niềm thương yêu cũ, làm thế nào mà giữ mãi ở trong lòng cho được?" (Vũ Bằng)

Đọc xong 'Thương nhớ Mười hai', chưa bao giờ tôi muốn ra thăm Hà Thành đến thế!

Viết bình luận