MS225 - Dám hạnh phúc - Nguyễn Thị Bích Ngọc

Thứ Ba, 21/11/2023

"Chàng thanh niên
Lựa chọn lớn nhất của cuộc đời? Thầy bảo tôi lựa chọn gì cơ?
Triết gia
Tôi nói vừa nãy rồi đấy. Là " tình yêu"."

Viết bình luận