MS224 - Tớ muốn ăn tụy của cậu - Hanah

Thứ Ba, 21/11/2023

Tớ muốn ăn tụy của cậu - Hanah
"Tôi phát hiện mình đang nghiến chặt răng. Lúc tỉnh ra mới thấy lợi đau nhức. Không ngờ lại có ngày vì mối quan hệ với người khác mà tự tổn thương chính bản thân mình thế này, chắc tôi khùng mất rồi. Nhưng tôi không thiếu suy nghĩ đến mức cho rằng chút đau đớn này là sự trừng phạt cho tội lỗi mình đã gây ra. Chút xíu đau đớn này làm sao có thể xóa đi mọi lỗi lầm?"

Viết bình luận