MS210 - Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya - Hoàng Lão Tứ

Thứ Ba, 21/11/2023

Tiệm tạp hóa kỳ diệu
Nhận gỡ rối tơ lòng
Tình duyên hay sự nghiệp
Chỉ cần đợi hồi âm

Tiệm tạp hóa kỳ diệu
Tựa như truyện thần tiên
Đang hành nghề ăn trộm
Bỗng thành tư vấn viên

Tiệm tạp hóa kỳ diệu
Chỉ có một không hai
Từng dòng thư trao gửi
Quá khứ và tương lai

Điều kỳ diệu của tiệm
tạp hóa Namiya
Một trong những cuốn sách
Không thể nào bỏ qua

Cốt truyện đầy sáng tạo
Từng tình tiết đan xen
Liên kết và chặt chẽ
Thật sự rất đáng khen

Nhẹ nhàng đầy ý nghĩa
Cảm động và nhân văn
Namiya kỳ diệu
Sách hay 3000 lần!

Viết bình luận