MS183 - Bố con cá gai - Hoài Thư

Thứ Sáu, 17/11/2023

"Ngày hôm nay mà bạn vừa trải qua thật vô ích, là ngày mà một ai đó đã chết dần vào ngày hôm qua từng khát khao muốn được sống.
[...]
Thời gian qua, trong khi có những người nuốt tiếng khóc vào trong, thì đương nhiên cũng có những người vui mừng vỗ tay tán thưởng. Trong khi có những người đang chết dần chết mòn trong tuyệt vọng hay bị chôn vùi ở dưới lòng đất lạnh lẽo, thì ở một nơi nào đó, lại có những sinh mệnh không ngừng được sinh ra và lớn lên.
Nhưng có những điều vẫn chẳng hề thay đổi. Thế gian chẳng hề cúi đầu. Thế gian quả thật nghiêm khắc và lạnh lùng. Vẫn chỉ đi theo quỹ đạo của mình và tiến về phía trước..."

Viết bình luận