MS180 - Bố con cá gai - Hiền Linh

Thứ Sáu, 17/11/2023

Bố có thể đánh đổi cả ước mơ và cuộc sống của mình để bảo vệ con. Thêm một người Trái Đất sẽ chật hơn, nhưng nếu không có bố thì cuộc sống của chú “cá gai con” đó sẽ không còn ý nghĩa 💚

Viết bình luận