MS170 - Cây cam ngọt của tôi - Phạm Long Thuyên

Thứ Sáu, 17/11/2023

Cây cam ngọt của tôi - Phạm Long Thuyên

“Mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được sinh ra trên đời này.”
“Ai đã ở trên đời, thì tức là người đó đều xứng đáng được sinh ra con ạ. Con cũng thế.”

Viết bình luận