MS156 - Vùng đất quỷ tha ma bắt - Huỳnh Anh

Thứ Sáu, 17/11/2023

Có những người tàn khốc
Đang tồn tại quanh đây
Có căn nhà chết chóc
Đang rỉ máu từng ngày.

Có gia đình mình đấy
Dằn xé và chua cay
Những con người trốn chạy
Khỏi quê hương mình này.

Viết bình luận