MS129 - Phía sau nghi can X - Thanh Tom

Thứ Năm, 16/11/2023

Higashino Keigo còn đem đến cho độc giả một câu chuyện về tình yêu, vì tình yêu con người ta có thể làm những gì, có thể điên dại đến đâu? Ishigami vốn lập dị là thế, cô độc là thế, nhưng lại sẵn sàng tình yêu mà hy sinh tất cả.

Viết bình luận