MS109 - Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian- Hà Chi

Thứ Năm, 16/11/2023

Màu xanh hay màu đỏ
con hỏi nhỏ
"mình ở đâu, hả mẹ?"

Mình ở đâu ở đâu
biển sâu hay rừng thẳm
đàn chim hay con bướm
đang đẫm màu nỗi đau?

Mình ở đâu ở đâu
"ký ức là cơn lũ"
ghé tai, con thủ thỉ
cậu đừng đi, đừng đi

Cậu đừng đi đừng đi
viên kẹo kia bỏ dở
chiếc xem đâm vụn vỡ
cậu đi rồi, ở đâu?

Cậu ở đâu, ở đâu
mình ở đâu, hả mẹ?
"Chó con"-mẹ thủ thỉ
"tốt đẹp ở nơi đâu?"

Bay về đâu, tận sâu
bông tuyết vùi theo lũ
tồn tại hay ngược lại
mẹ trả lời con đi

"Nói con đau ở đâu
con hứa ghi lời mẹ"
tay ngoại Lan và mẹ
con là ai, là ai?

Màu xanh hay màu đỏ,
Mẹ,
Mẹ,
trả lời con.

Viết bình luận