MS101 - Kafka bên bờ biển - Nguyen Anh

Thứ Năm, 16/11/2023

"Bí quyết của việc giết ai đó, bác Nakata ạ, là không do dự. Phải tập trung vào định kiến của mình với kẻ đó và hành động thật nhanh, đó là phương cách hiệu quả để đạt mục đích."

Viết bình luận