MS089 - Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó - Phạm Thu Thảo

Thứ Năm, 16/11/2023

"... như cuộc đời vẫn dạy chúng ta rằng thật không công bằng khi ai đó sở hữu một ai đó khác hay một con vật khác, vậy nên, chúng ta hãy cứ nói rằng Max và Mix, hay Mix và Max, cả hai yêu thương lẫn nhau."

Viết bình luận