MS072 - Vụ án mạng ở lữ quán Kairotel - Tobey Nguyễn

Thứ Hai, 13/11/2023

"Con người ta vì lòng tham, vì thù hận có thể đi xa đến đâu?"

VỤ ÁN MẠNG Ở LỮ QUÁN KAIROTEI được Keigo tiên sinh viết vào năm 1991, thuộc những tác phẩm trong giai đoạn đầu sáng tác. Chính bởi vậy nó mang hơi hướng trinh thám cổ điển. Tình tiết nhanh, gọn lẹ, nhưng vẫn đủ hấp dẫn và bất ngờ đến phút cuối cùng.

Viết bình luận