MS065 - Phía sau nghi can X - Nguyễn Thị Khánh Linh

Thứ Hai, 13/11/2023

Lần đầu đọc sách
Của bác Keigo
Trông bìa đến ngộ
Mà sao hay quá!

Lần lượt khám phá
Truy tìm dấu chân
Của kẻ giết người
Vô cùng nhẫn tâm.

Để rồi khép lại
Vang đầy dư âm
Bởi ẩn sau đó
Là thứ "tình thầm".
(kalynwss)

Viết bình luận