MS059 - Mãi đừng xa tôi - Nguyễn Khánh Lệ Huyền

Thứ Hai, 13/11/2023

Tình yêu là một thứ kỳ diệu, nhưng nó cũng là một thứ rất mong manh. Nó có thể bị phá hủy bởi sự khác biệt, bởi thời gian, và bởi cái chết.

Viết bình luận